AKTUELLA DATUM

 

Hösten 2019

Hem och Skola-dagen den 27.9.2019

Hem och Skola bjöd elever och föräldrar vid Hagelstamska skolan på morgonmål på Hem och Skola-dagen den 27.9.2019.

Årsmöte 29.8.2019

Hem och Skola bjöd in alla högstadie och gymnasie elevers vårdnadshavare till föreningens årsmöte Torsdagen den 29.8.2018 ca kl 19.30 i Hagelstamska skolans elevcafeteria (direkt efter 7:ornas föräldramöte). På mötet behandlades stadgeenliga ärenden.

Våren 2019

Föreläsning om stresshantering den 22.1.2019 ​

Hem och Skola bjöd in alla vårdnadshavare till en föreläsning 22.1.2019 om stresshantering med Kim Wikström ämneslärare i filosofi och mindfulnessinstruktör. Föreläsningen var planerad med tanke på unga studerande som förbereder sig för t.ex gymnasiet eller andra studier och deras vårdnadshavare. 

Hösten 2018

Årsmöte 30.8.2018

Hem och Skola bjöd in alla högstadie och gymnasie elevers vårdnadshavare till föreningens årsmöte Torsdagen den 30.8.2018 ca kl 19.30 i Hagelstamska skolans elevcafeteria (direkt efter 7:ornas föräldramöte). På mötet behandlades stadgeenliga ärenden.

Våren 2018

Föreläsning om stresshantering, ansvar och medveten närvaro den 15.3.2018

Hem och Skola bjöd in alla vårdnadshavare till en föreläsning 15.3.2018 om stresshantering, ansvar och medveten närvaro: “Stress – vän eller fiende? När är stress till nytta och när blir den skadlig? Kan vi använda oss av stressen på ett positivt sätt och hur kan vi hålla den under kontroll?” Föreläsningen hålls av Kim Wikström som är mindfulnessinstruktör och ämneslärare i filosofi. HoS bjöd på förfriskningar.

Hösten 2017

Årsmöte hölls  torsdagen den 14.9 kl. 18.30

Våren 2017

Onsdagen den 8 mars anordnade HoS  en föräldrakväll på Bio Grani med temat:
”Kroppen i fokus – den ungas kroppsbild, ätstörningar, idrott och kost samt veganism”
Föreläsningen hölls av sjuksköterskorna Ira Zetterborg och Julia Backman från Ätstörningscentrum i Helsingfors.

Hösten 2016

HoS vid Hagelstamska Skolan och Gymnasiet Grankulla samskola anordnade en föreläsning om rusmedel den 10 November i Bio Grani.

 

Eleverna i åk 8 och 9 i Hagelstamska skolan har deltagit i en föreläsning arrangerad av EHYT rf, föreningen för förebyggande rusmedelsarbete. Under föreläsningen har eleverna svarat på frågor gällande användning av tobak och andra rusmedel. Jämfört med tidigare år visar svaren på en ökad användning av alkohol och hasch. Trenden är stigande och det är viktigt att föräldrarna har en möjlighet att ta del av svaren samt tillfälle att diskutera med föredragshållarna och med andra föräldrar.

Programmet börjar kl. 18:00 Utbildningsplanerare Katarina Rehnström,EHYT rf, redogör för resultaten till årets HUBU i Hagelstamska skolan. Föräldrarna har även möjlighet att samtala i mindre grupper.

 

  • Hem och skolas årsmöte 19.9 kl.18:30 i Hagelstamska skolan
  • Hem och skola dagen den 30.9; Föräldrafrukost i skolan och öppet hus.
Jul 2020
TiOnToFr
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31