AKTUELLA DATUM

Vårterminen 2024

Föreläsning om missbruk i Nya Paviljongen i Februari

Mera information på kommande

 

Hösten 2022

Inbjudan till Hem och skolas extra årsmöte 14.12.2022

Mötelsekallelse till årsmöte onsdagen den 14.12.2022 kl 19:00.  .

Till medlemmar i föreningen Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola, dvs vårdnadshavare till elev, lärare i skolorna och andra som är intresserade av föreningens verksamhet.

Eftersom föreningen i det ordinarie årsmötet inte hade tillräckligt med deltagare för att kunna välja en styrelse, ordnas ett extra årsmöte.


Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola r.f. extra årsmöte


Föredragningslista


Tid: Onsdagen den 14.12.2022 kl 19:00.
Plats: Zoom möte, 

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/82473931327?pwd=SHpmYnZWUmYyNGtwa1g4NVIyUW1RUT09


Ärenden
1. Mötets öppnade
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslista för mötet
5. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Val av styrelseordförande
10. Val av styrelsemedlemmar
11. Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för denne
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande

Christina Hellström, den 30 november 2022
Ordförande,för Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola r.f.

Inbjudan till Hem och skolas föräldrakväll och årsmöte den 29.9.2022

Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola bjuder alla vårdnadshavare till en föräldrakväll torsdagen den 29.9.2022 kl 18.00 i skolans bibliotek.

Kvällen börjar med föreläsningen "Motiverade ungdomar och inspirerade vuxna". 

Kom på föreläsning med Linda Björkgård om inlärning och välmående i hemmet och skolan! Mera information om föreläsaren finns här https://www.hemochskola.fi/2018/03/23/linda-bjorkgard/.

Föreläsningen är ordnad tillsammans med den nationella föreningen Hem och skola.

Kvällen fortsätter kl. 19.00 med föreningens årsmöte.

Mötelsekallelse till årsmöte torsdagen den 29.9.2022 kl 19:00.

Till medlemmar i föreningen Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola, dvs vårdnadshavare till elev, lärare i skolorna och andra som är intresserade av föreningens verksamhet

Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola r.f. årsmöte

Föredragningslista

Tid: Torsdagen den 29.9.2022 kl 19:00.
Plats: Hagelstamska skolans och GGS bibliotek

Ärenden
1. Mötets öppnade
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslista för mötet
5. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Val av styrelseordförande
10. Val av styrelsemedlemmar
11. Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för denne
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande

Våren 2022

Hösten 2021

Våren 2021

Hösten 2020

Årsmöte 24.9.2020 kl. 19.00

Föreningen Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola håller årsmöte torsdagen den 24.9 2020 kl. 19.00 i online möte. Linken till videokonferens-mötet är https://zoom.us/j/95394174804. Välkommen!

Vi uppmanar alla intresserade medlemmar att engagera sig och komma med i styrelsen. Det är inte jobbigt eller tidskrävande att vara medlem, så kom gärna med! Tag gärna kontakt i förväg med hos.christina.hellstrom@gmail.com. Välkommen med i styrelsen!

Mötelsekallelse till årsmöte 24.9.2020 kl 19:00

Till medlemmar i föreningen Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola, dvs vårdnadshavare till elev, lärare i skolorna och andra som är intresserade av föreningens verksamhet

Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola r.f. årsmöte

Föredragningslista

Tid:         Torsdag 24.9 2020 kl 19:00

Plats:     Online möte. Vänligen använd följande link: https://zoom.us/j/95394174804.

Ärenden

 1. Mötets öppnade
 2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
 3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
 4. Godkännande av föredragningslista för mötet
 5. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
 6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 8. Fastställande av medlemsavgift
 9. Val av styrelseordförande
 10. Val av styrelsemedlemmar
 11. Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för denne
 12. Övriga ärenden
 13. Mötets avslutande

Esbo den 11 September 2020

Christina Hellström

Ordförande,

Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola r.f.

Föräldrakväll torsdagen den 24.9 2020 kl. 18.00 

Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola bjuder till föreläsning torsdagen den 24.9 2020 kl. 18.00 i online möte. Maria Ostrow från Barnavårdsföreningen föreläser för oss till temat

Ungdomar och välbefinnande 

På föreläsningen får deltagarna information om vilka faktorer som kan inverka på ungdomars välmående. Under tillfället funderar vi på vilka förändringar som tonårsperioden kan medföra och hur man kan stödja sin tonåring. 

För att vi ska kunna skicka er linken till föreläsarens mötes-app ber vi er anmäla er senast 21.9 2020 med formuläret https://forms.gle/YaVnuZBLWhv6RRyC8

Välkommen!

Kvällen fortsätter med föreningens årsmöte kl. 19.00.

Våren 2020

Föräldrakväll 3.3.2019

Hem och Skola höll en föräldrakväll med föreläsning av Maria Ostrow från Barnavårdsföreningen  till temat relationen till tonåringen.

Hur förbättra relationen till din tonåring

Tonårstiden är en viktig del av utvecklingen som människa, men den väcker också mycket frågor, tankar och känslor hos de flesta föräldrar. Den unga förändras och ibland kan det vara svårt att få kontakt med sitt eget barn. Trevliga stunder kan på ett ögonblick förändras till ett utbrott. Saker som barnet tidigare gjort utan problem kan nu verka svåra, som förälder kan man fundera om en del kunskaper plötsligt försvunnit.

Föreläsningen var mycket uppskattad med fullt hus i Hagelstamska skolans bibliotek.

Hösten 2019

Hem och Skola-dagen den 27.9.2019

Hem och Skola bjöd elever och föräldrar vid Hagelstamska skolan på morgonmål på Hem och Skola-dagen den 27.9.2019.

Årsmöte 29.8.2019

Hem och Skola bjöd in alla högstadie och gymnasie elevers vårdnadshavare till föreningens årsmöte Torsdagen den 29.8.2018 ca kl 19.30 i Hagelstamska skolans elevcafeteria (direkt efter 7:ornas föräldramöte). På mötet behandlades stadgeenliga ärenden.

Våren 2019

Föreläsning om stresshantering den 22.1.2019 ​

Hem och Skola bjöd in alla vårdnadshavare till en föreläsning 22.1.2019 om stresshantering med Kim Wikström ämneslärare i filosofi och mindfulnessinstruktör. Föreläsningen var planerad med tanke på unga studerande som förbereder sig för t.ex gymnasiet eller andra studier och deras vårdnadshavare. 

Hösten 2018

Årsmöte 30.8.2018

Hem och Skola bjöd in alla högstadie och gymnasie elevers vårdnadshavare till föreningens årsmöte Torsdagen den 30.8.2018 ca kl 19.30 i Hagelstamska skolans elevcafeteria (direkt efter 7:ornas föräldramöte). På mötet behandlades stadgeenliga ärenden.

Våren 2018

Föreläsning om stresshantering, ansvar och medveten närvaro den 15.3.2018

Hem och Skola bjöd in alla vårdnadshavare till en föreläsning 15.3.2018 om stresshantering, ansvar och medveten närvaro: “Stress – vän eller fiende? När är stress till nytta och när blir den skadlig? Kan vi använda oss av stressen på ett positivt sätt och hur kan vi hålla den under kontroll?” Föreläsningen hålls av Kim Wikström som är mindfulnessinstruktör och ämneslärare i filosofi. HoS bjöd på förfriskningar.

Hösten 2017

Årsmöte hölls  torsdagen den 14.9 kl. 18.30

Våren 2017

Onsdagen den 8 mars anordnade HoS  en föräldrakväll på Bio Grani med temat:
”Kroppen i fokus – den ungas kroppsbild, ätstörningar, idrott och kost samt veganism”
Föreläsningen hölls av sjuksköterskorna Ira Zetterborg och Julia Backman från Ätstörningscentrum i Helsingfors.

Hösten 2016

HoS vid Hagelstamska Skolan och Gymnasiet Grankulla samskola anordnade en föreläsning om rusmedel den 10 November i Bio Grani.

 

Eleverna i åk 8 och 9 i Hagelstamska skolan har deltagit i en föreläsning arrangerad av EHYT rf, föreningen för förebyggande rusmedelsarbete. Under föreläsningen har eleverna svarat på frågor gällande användning av tobak och andra rusmedel. Jämfört med tidigare år visar svaren på en ökad användning av alkohol och hasch. Trenden är stigande och det är viktigt att föräldrarna har en möjlighet att ta del av svaren samt tillfälle att diskutera med föredragshållarna och med andra föräldrar.

Programmet börjar kl. 18:00 Utbildningsplanerare Katarina Rehnström,EHYT rf, redogör för resultaten till årets HUBU i Hagelstamska skolan. Föräldrarna har även möjlighet att samtala i mindre grupper.

 

 • Hem och skolas årsmöte 19.9 kl.18:30 i Hagelstamska skolan
 • Hem och skola dagen den 30.9; Föräldrafrukost i skolan och öppet hus.
Apr 2023
TiOnToFr
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30