Medlemsavgift

Alla familjer med barn i Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola är medlemmar. Årsavgiften för medlemskapet i Hem och skola vid Hagelstamska skolan och gymnasiet Grankulla samskola rf. är 15 € per år och summan kan gärna betalas under första hösten i högstadiet = 45 €. Om du inte är säker på ifall du har betalat kan du kontakta kassören. Frivilliga avgifter och donationer emottages med tacksamhet.

INBETALNINGSUPPGIFTER:

Kontonummer: IBAN FI37 4055 2950 0081 20
Mottagare: Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola rf.
Belopp: 15 € / år eller 45 € för tre år
Referens: 20187

Medlemsavgiften används för stipendierna, som bidrag för utfärder och annan guldkant på tillvaron som faller utanför undervisningsplanen. Dessutom får familjerna Hem och skolas medlemstidning Vi och vår skola, som delas ut via eleverna. För varje elev betalas dessutom en medlemsavgift till moderförbundet Hem och skola i Finland rf.

Vi hoppas ni är med och understöder Hem och skolas verksamhet genom att betala medlemsavgiften!

 

 

Förbundet Hem och Skola i Finlands medlemsförmåner

Tidningen Hem & skola. Hem & skola är en informations- och debattidning, som innehåller aktuellt inom skolvärlden. Tidningen utkommer fyra ggr/år. Den distribueras till skolan för utdelning med elevpost.

Föreläsare, kurser och seminarier. Förbundets föreläsare talar vid föräldramöten kring olika teman samt ordnar både riksomfattande och regionala kurser och seminarier om aktuella ämnen.

Stipendier och bokpaket (samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd). Förbundet har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring lägerskolstipendier och bokpaket.

Försäkringar. Förbundet har en gruppansvarsförsäkring för medlemföreningarna i Aktia Skadeförsäkring.

Dessutom egen webbplats gratis, IT- och webbstöd, medlemsregister, bokföringsprogram, medlemsbrev och rösträtt, dvs. en möjlighet att på årsmötet påverka moderförbundets verksamhet, samt motions- och förslagsrätt på moderföreningens årsmöte.

Feb 2019
TiOnToFr
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28