Protokoll från årsmötet 19.9.2016

Mötesprotokoll 12102016

Mötesprotokoll 03052017

Verksamhetsberättelse 2016-2017

Verksamhetsgranskningsberättelse 2016-2017

 

 

Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola r.f.

 

Mötesprotokoll

 

Tid:                            12.10.2016 kl. 19.40

Plats:                      Hagelstamska skolan, Västra skolstigen 3, Grankulla

Närvarande:      Marie Baltzari-Setälä,  Maria Grenner-Pimenoff, Maria Gumpler, Natasha Nordström-Huotari (ordförande), Karin Wikman (sekreterare),  Markus Öhrnberg

Frånvarande:    Beatrice Karlemo, Monica Ekblom. Annette Willamo Monica Hill,

 

 1. Mötets öppnande
  Mötet  öppnades av ordförande Natasha Nordström-Huotari kl. 19.40.

 

2. Styrelsen för läsåret 2016-2017: val av huvudklassombud, vice-ordförande och sekreterare

 • Marie B-S valdes till huvudklassombud. Markus skickar en lista på klassföräldrar i åk 7 (bilaga 1).
 • Vice ordförande valdes inte.
 • Sekreteraruppdraget roterar. Karin W valdes att skriva protokoll över kvällens möte.

 

3.  Motioneringsmöjligheter för eleverna (enkäten)

Styrelsen återkommer till enkäten och åtgärdsplanen på nästa möte

4. Utskick till föräldrar, inklusive förfrågan om välmåendekurs för föräldrar,

 • Information om Hos verksamhet skickas ut åt föräldrarna via klassföräldrarna. Informationsbrevet skickas ut före jul och innehåller bla HoS verksamhetsplan, en länk till websidorna, årmötesmaterialet samt en betalningspåminnelse
 • I samma meddelande inkluderas en förfrågan om intresset för en välmåendekurs för föräldrar (till självkostnadspris).
 • Infobrevet utarbetas av arbetsgruppen Maria G-P, MarieB-S och Natasha N-H

 

 1. Stafettkarnevalen i Vasa

En ansökan på 500€ har gjorts till Lions, men det har aldrig kommit något svar. Pia Sohlberg-Laiho har lovat kolla läget med Lions, styrelsen återkommer till frågan.

 

 1. Ansökningar om finansiellt stöd
 • Det har kommit fram att Aktiastiftelsen beviljar understöd enbart en gång per år per organisation. Eftersom HoS redan beviljats stöd i år, kan föreningen inte ansöka om medel för gymnasiets studieresa till Taiwan. Det har dock kommit fram information om en ny möjlighet: Lisi Wahls stiftelse beviljar medel för studieresor och lägerskolor. HoS beslöt att ansöka om 3910 €(230 € per elev, 17 elever) för GGSs studieresa till Taiwan. Natasha N-H skickar in ansökan, dead line är fredagen 14.10
 • På våren, då det åter är aktuellt med en ansökan till Aktiastiftelsen, önskar HoS en gemensam lista från högstadiet & gymnasiet över aktiviteter som det skall ansökas stöd för. Prioriteringarna bör göras av skolorna, inte HoS.

7.   Vårens föreläsningar

 • EHYT / HUBU har erbjudit sig att presentera resultaten över den senaste rusmedelsenkäten. Resultaten är oroväckande, och skickas möjligen därför direkt till föräldrarna via Wilma. Det finns sålunda inget behov för en skild föreläsning
 • Ätstörningscentret har också erbjudit sig att ordna en (avgiftsfri) föreläsning om ätstörningar för föräldrarna. HoS styrelse beslöt att bjuda in dem för att hålla en kvällsföreläsning med ett lite bredare tema, som täcker förutom ätstörningar frågor om en sund kroppsbild, kost & träning, vegankost, mm.
 • Markus kartlägger om föreläsningen kan hållas någon kväll vecka 14 (3-7.4) alternativt vecka 13 i Nya Paviljongen eller biosalongen.
 • Markus utreder om det finns ett intresse för en motsvarande föreläsning riktad till eleverna

 

8.   Hem och skola-dagens frukost 30.9

Föräldrafrukosten var lyckad. Bröden och kaffet räckte med än väl till. Besökarantalet estimerades till ca 150. De frivilliga donationerna uppgick till nästan 170 €!

 

9.    Julhälsning till lärarna

Marie B-S lovade sköta om julhälsningen till lärarrummet i form av nötter/choklad/glögg/skumvin. Markus lovade höra sig för vilka övriga önskemål det möjligen finns bland lärarma.

10.  Nästa möte

  Nästa möte hålls 10.1 klo 18:30

 

11.  Mötets avslutande

        Mötet avslutades kl 20:45